KURULLAR

TÜRK GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ DERNEĞİ

Başkan

Mehmet Halil ÖZTÜRK

Genel Sekreter

Devrim AKINCI

Sayman

Mehmet GÜMÜŞ

Üyeler

Erol AKGÜL

Fatih GÜLŞEN

İsmail ORAN

Suat EREN

KONGRE DÜZENLEME KOMİTESİ

Bilimsel Kurul Başkanı

Hasan DİNÇ

Bilimsel Kurul Başkan Yardımcısı

Ramazan KUTLU

Üyeler

Feyyaz BALTACIOĞLU

Halil BOZKAYA

Türkmen ÇİFTÇİ

Burçak GÜMÜŞ

Osman KIZILKILIÇ