10 MART 2017

SALON A

08:30-08:45 Açılış
08:45-09:45 DİYABETİK AYAK OTURUMU
Oturum Başkanları Umman Sanlıdilek, Burçak Gümüş
08:45-08:55 Diyabetik ayağa yaklaşım algoritması ve poliklinik düzenlenmesi Emre Özker
08:55-09:05 Hiperbarik tedavinin diyabetik ayakta kullanımı Şamil Aktaş
09:05-09:15 Diyabetik vaskülopati Selçuk Baktıroğlu
09:15-09:25 Acil diyabetik ayağa endokrinolojik yaklaşım ve metabolik hazırlık Nilgün Güvener
09:25-09:35 Diyabetik ayakta endovasküler girişimin özellikleri Burçak Gümüş
09:35-09:45 Diyabetik ayakta dizaltı ve plantar ark revaskülarizasyonları Levent Oğuzkurt
09:45-10:25 KAHVE MOLASI
10:25-11:15 GÜNCEL KONULAR 1
Oturum Başkanları Baki Hekimoğlu, Halil Bozkaya
10:25-10:35 Akım çevirici cihazlar: Nörovasküler dışı uygulamalar Halil Bozkaya
10:35-10:45 Renal arter stentlemede son durum Mehmet Koray Akkan
10:45-10:55 EVAR/TEVAR tedavisinde yeni cihazlar Füruzan Numan
10:55-11:05 Endobiliyer RF Berat Acu
11:05-11:15 Alt ekstremite varis tedavisinde RF Murat Gedikoğlu
11:15-11:30 KAHVE MOLASI
11:30-12:00

UYDU SEMPOZYUMU

İLAÇ KAPLI BALON TEKNOLOJİSİ’ NDE NEREDEYİZ?

Bilimsel verilerden ekonomik boyutuna ilaç kaplı balon 

 Burçak Gümüş
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:20 SEREBRAL PİYAL AVM 
Oturum Başkanları Hüseyin Akan, Olcay Çizmeli
13:30-13:40 Pial AVM’lerde tedavi öncesi değerlendirme Naci Koçer
13:40-13:50 Pial AVM’lerde endovasküler tedavi Işıl Saatçi
13:50-14:00 Pial AVM’lerde cerrahi tedavi Erkin Özgiray
14:00-14:10 Pial AVM’lerde radyocerrahi Selçuk Peker
14:10-14:20 ARUBA ve diğer çalışmalar sonrası durum İsmail Oran
14:20-15:00 KAHVE MOLASI
15:00-15:30    UYDU SEMPOZYUMU

NÖRO ENDOVASKÜLER TEDAVİLERDE VasoCT’NİN ÖNEMİ

 Civan Işlak
15:30-15:50 KAHVE MOLASI
15:50-16:40 NASIL YAPIYORUM – KISA BAŞLIKLAR (7 dk)
Oturum Başkanları Okan Akhan, M. Metin Bayram
15:50-15:57 Pankreas kanserinde geri dönüşümsüz elektroporasyon Okan Akhan
15:57-16:04 Paratiroid adenomlarında RF ablasyon Cem Yücel
16:04-16:11 Tip 3 kist hidatiklerde perkütan tedavi Hasan Ali Durmaz
16:11-16:18 Perkütan enterostomi Türkmen Çiftçi
16:18-16:25 EVAR’da Chimney Murat Canyiğit
16:25-16:32 Görüntüleme eşliğinde beyin biyopsisi Oktay Algın
16:32-16:40 Dural sinüs trombozunda mekanik trombektomi Şükrü Oğuz
16:40-17:00 KAHVE MOLASI
17:00-17:30 NASIL BAŞLADIK? NEREDEYİZ? Olcay Çizmeli
17:30-17:40 KAHVE MOLASI
ÇALIŞTAY SALONU 1
17:40-18:40 SEREBRAL ANEVRİZMA ÇALIŞTAYI
Endovasküler tedavide hasta ve malzeme seçimi Kıvılcım Yavuz
Anevrizma tedavisinde tıbbi tedavi yönetimi Kıvılcım Yavuz
Balon yardımlı embolizasyon Çağın Şentürk
Stent yardımlı embolizasyon Çağın Şentürk

 

 

SALON B

09:20-10:00 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ TEKNİSYEN/HEMŞİRE OTURUMU 1
Oturum Başkanı Suat Eren
09:20-09:40  Serebral anevrizma ve AVMli hastada EVT hazırlığı ve takibi Raşit Özdemir
09:40-10:00  İnmeli hasta kabulü ve endovasküler tedavisi Mehmet Emin Tokuş
10:00-10:40 KAHVE MOLASI
10:40-11:40 OLGULARLA ÖĞRENELİM: NÖROVASKÜLER (videolu)
Oturum Başkanları Civan Işlak, Akın Levent
10:40-10:55 Füziform baziler anevrizmalarda endovasküler tedavi Civan Işlak
10:55-11:10 Bifurkasyon anevrizmalarında akım yönlendirici tedavi Serdar Geyik
11:10-11:25 Dural AVF’lerde endovasküler tedavi Saruhan Çekirge
11:25-11:40 İntrakraniyal aterosklerozda endovasküler tedavi Halil Dönmez
11:40-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 OLGULARLA ÖĞRENELİM: ZOR VAKALARDA BİYOPSİLER / DRENAJLAR (videolu)
Oturum Başkanları Nevzat Özcan, Bülent Karaman
13:30-13:45 AC biyopsileri Bülent Karaman
13:45-14:00 Kemik biyopsileri (tümör / enfeksiyon) Cengiz Erol
14:00-14:15 Kanama riski yüksek biopsiler Fatih Gülşen
14:15-14:30 Abse drenajları Özgür Kılıçkesmez
14:30-16:00 KAHVE MOLASI
16:00-16:45 OLGULARLA ÖĞRENELİM:VENÖZ HASTALIKLAR (videolu)
Oturum Başkanları Levent Oğuzkurt, Altan Yıldız
16:00-16:15 Varis tedavisi Uğur Özkan
16:15-16:30 Akut DVT Volkan Çakır
16:30-16:45 Kronik DVT Levent Oğuzkurt
ÇALIŞTAY SALONU 2
17:40-18:40 VASKÜLER AKSES ÇALIŞTAYI
Temel vasküler akses Ayşegül İdil soylu
Zor vasküler akses Ayşegül İdil soylu
PICC ve diğer nadir venöz aksesler Nurullah Doğan
Vasküler akses komplikasyonları Nurullah Doğan

 

11 MART 2017

SALON A

08:30-09:30 HCC’de GÜNCEL DURUM
Oturum Başkanları Tamer Kaya, Devrim Akıncı
08:30-08:45 Cerrahi tedavi (rezeksiyon / transplantasyon) Cüneyt Kayaalp
08:45-09:00 Lokal ablasyon Devrim Akıncı
09:00-09:15 Mikroküre ile TAKE ve TARE H. Tuğsan Ballı
09:15-09:30 Lipiodol TAKE Fatih Boyvat
09:30-10:15 KAHVE MOLASI
10:15-10:55 KAROTİS STENTLEMEDE GÜNCEL DURUM
Oturum Başkanları Süleyman Men, Feyyaz Baltacıoğlu
10:15-10:25 Karotis stentlemede klinik değerlendirme İpek Midi
10:25-10:35 Karotis stentlemede radyolojik değerlendirme Serdar Geyik
10:35-10:45 İnmenin önlenmesinde karotis stentlemenin yeri Batuhan Kara
10:45-10:55 Karotis stentlemede güncel eğilimler Feyyaz Baltacıoğlu
10:55-11:40 KAHVE MOLASI
11:40-12:20 PERİFERİK EMBOLOTERAPİ
Oturum Başkanları Timur Sindel, Ramazan Kutlu
11:40-11:50 Prostat arter embolizasyonu Bora Peynircioğlu
11:50-12:00 KC hemanijiomlarında lipiodol-bleomisin kemoembolizasyonu Halil Bozkaya
12:00-12:10 GİS kanamalarında embolizasyon Erkan Yıldırım
12:10-12:20 Bronşiyal arter embolizasyonu Ramazan Kutlu
12:20-13:50 ÖĞLE YEMEĞİ
13:50-14:20  UYDU SEMPOZYUMU

SIRT / SIR-SPHERES Y-90 MİKROSFERS TEDAVİSİNDE YENİ BİR DEVİR

Oturum Başkanı 

SIR-sphere Y-90 mikrosfer uygulamalarında son gelişmeler ve özel vakalar

mCRC , HCC ve diğer tümörlerde SIRT /SIR-Spheres Y-90 mikrosfer uygulamaları ve son kanıta dayalı yeni bilimsel çalışmalar

 

 

Sadık Bilgiç

Sadık Bilgiç

Bora Peynircioğlu

14:20-14:35 KAHVE MOLASI
14:35-15:25 GÜNCEL KONULAR 2
Oturum Başkanları Erhan Ilgıt, Erol Akgül
14:35-14:45 Koroner AVF’de endovasküler tedavi Sinan Şahin
14:45-14:55 Lipiodol ile intranodal lenfanjiyografi Hasan Dinç
14:55-15:05 Serebral tümörlerde intraarteryel KT Erol Akgül
15:05-15:15 Retinoblastom intraarteryel KT Osman Kızılkılıç
15:15-15:25 İnme endovasküler tedavisinde yeni cihazlar Murat Velioğlu
15:25-16:10 KAHVE MOLASI
16:10-17:10 AORT EVTde KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Oturum Başkanları Füruzan Numan, Yurtkuran Sadıkoğlu
16:10-16:25 Rüptür ve yönetimi Füruzan Numan
16:25-16:40 Spinal iskemi ve önlemi Celal Çınar
16:40-16:55 Endoleak ve yönetimi Ahmet Yiğit Göktay
 16:55-17:10 Zor olgulardan örnekler (videolu) Murat Canyiğit
ÇALIŞTAY SALONU 1
17:40-18:40 İNME ÇALIŞTAYI
Akut inmeli hastada klinik değerlendirme İpek Midi
Akut inmeli hastada radyolojik değerlendirme Hakan Selçuk
İV Trombolitik tedavi İpek Midi
Mekanik trombektomi / İA trombolizis Hakan Selçuk

 

SALON B

08:30-09:40 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU 1
Oturum Başkanları Ahmet Baran Önal, Ramazan Kutlu
09:40-09:55 KAHVE MOLASI
09:55-11:15 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU 2
Oturum Başkanları Ahmet Baran Önal, Ramazan Kutlu
11:15-11:45 KAHVE MOLASI
 11:45-12:45 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ TEKNİSYEN / HEMŞİRE OTURUMU 2
Oturum Başkanı Volkan Çakır
11:45-12:05 TAKE öncesi hazırlık, işlem sırasında takip, postop izlem Nazan Angay
12:05-12:25 TARE öncesi hazırlık, işlem sırasında takip, postop izlem Gönül Dinç
12:25-12:45 TAKE ve TARE’de işlem, görüntüleme ve malzemeler Tanju Beycur
12:45-14:15 ÖĞLE YEMEĞİ
14:15-15:15 OLGULARLA ÖĞRENELİM: PERİFERİK ARTER REKANALİZASYONLARI (videolu)
Oturum Başkanları Sadık Bilgiç, Erol Aksungur
14:15-14:30 SFA ve dizaltı girişimde güncel eğilimler Erol Aksungur
14:30-14:45 SFA girişimleri Cengiz Erol
14:45-15:00 Dizaltı girişimleri Ali Fırat
15:00-15:15 Kritik ayak iskemisi Mehmet Koray Akkan
15:15-15:45 Meet the experts (Periferik arter girişimleri)

(Medtronic firmasının koşulsuz desteği ile)

Levent Oğuzkurt, Burçak Gümüş
15:45-16:30 KAHVE MOLASI
16:30-17:15 OLGULARLA ÖĞRENELİM: ONKOLOJİDE PALYASYON (videolu)
Oturum Başkanları Serdar Tarhan, Suat Eren
16:30-16:45 Malign asit/Plevral efüzyon Suat Eren
16:45-17:00 Malign GİS obstrüksiyonlarında stentleme Türkmen Çiftçi
17:00-17:15 Ağrı palyasyonu: Sinir blokajları ve ablasyonlar Umut Özyer
ÇALIŞTAY SALONU 2
17:40-18:40 ONKOLOJİDE LOKAL ABLASYON ÇALIŞTAYI
Radyofrekans ablasyon Cüneyt Erdoğan
Mikrodalga ablasyon Cüneyt Erdoğan
Irreversibl elektroporasyon Saim Yılmaz
Krioablasyon Saim Yılmaz
HIFU Saim Yılmaz

 

SÖZLÜ BİLDİRİLER

SALON B 

08:30-09:40  SERBEST BİLDİRİ OTURUMU 1
 Oturum Başkanları  Ahmet Baran Önal, Ramazan Kutlu
08:30-08:37 SS – 01

Akut iskemik inme tedavisinde mekanik trombektomi ile birlikte Uygulanan distal aspirasyon trombektominin rolü

Volkan Çakır, Ömür Ballı, Mehmet Serkan Gür, Rıdvan Pekçevik
08:37-08:44 SS – 02

Karotis stentlenmede stent içi aspirasyon sistemlerinin kullanımı: Tek merkeze ait ‘’ilk 100 hasta’’nın klinik sonuçları

Seray Akçalar, Hasan Ali Durmaz, Mine Sorgun, Canan Togay Işıkay, Kıvılcım Yavuz
08:44-08:51 SS – 03

Hemodiyaliz fistül efferent ven tıkanıklıklarının ultrasonografi kılavuzluğunda seldinger iğne ile perkütan intralüminal rekanalizasyonu (US-SİR)

Mehmet Serkan Gür, Ömür Ballı, Volkan Çakır, Rıdvan Pekçevik
08:51-08:58 SS – 04

İyatrojenik psödoanevrizmaların balon kateter yardımlı nbca uygulaması ile endovasküler tedavisi

Ali Can Yalçın, Mehmet Koray Akkan, Tolga Zeydanlı, Abdullah Özer, Erhan Ilgıt, Baran Önal, Umut Asfuroğlu, Berrak Barutçu
08:58-09:05 SS – 05

Semptomatik uterin fibroid embolizasyonu kısa dönem sonuçları

Işıl Yıldız, Demet Ünal, Sinan Deniz, Kosti Can Çalışkan
09:05-09:12 SS – 06

Hemodiyaliz fistül girişimlerinde hemostazın sağlanmasında mini-turnike yönteminin kullanılması

Ömür Ballı, Serkan Gür, Volkan Çakır, Rıdvan Pekçevik
09:12-09:19 SS – 07

EVAR ve TEVAR uygulanan olgularda destekleyici tedavi olarak embolizasyonun yeri

 

Berrak Barutcu, Mehmet Koray Akkan, Umut Asfuroğlu, Erhan Turgut Ilgıt, Abdullah Özer, Ahmet Baran Önal, Tolga Zeydanlı, Ali Can Yalçın
09:19-09:26 SS – 08

Mastektomili hastalardaki subkutan port kateterinin yerleştirilmesinde uygun taraf seçimi: İpsilateral mi? veya kontrlateral mi?

Ömer Fatih Nas, Kadir Hacıkurt, Ahmet Kaya, Nurullah Doğan, Bekir Şanal, Güven Özkaya, Halit Ziya Dündar, Cüneyt Erdoğan
09:26-09:33 SS – 09

Çocuk hastalarda perkütan transhepatik bilier işlemler: 18 hastadaki sonuçlar

Güven Kahriman, Nevzat Özcan, Süeyya Burcu Görkem
09:33-09:40 SS – 10

Benign biliyer darlıklarda perkütan endolüminal radyofrekans ablasyon tedavisinde erken dönem sonuçlarımız

Mustafa Özdemir, Fahrettin Küçükay, Ruşen Acu, Fatma Ayça Edis Özdemir, Muharrem Tola, Mehmet Yurdakul, Rıza Sarper Ökten, Ensar Özdemir
09:40-09:55 KAHVE MOLASI
09:55-11:15 SERBEST BİLDİRİ OTURUMU 2
Oturum Başkanları Ahmet Baran Önal, Ramazan Kutlu
09:55-10:02 SS – 11

Yüksek PI-RADS skorlu (PI-RADS 4 ve 5) prostat lezyonlarında histopatolojinin In-Bore manyetik rezonans Biyopsi ile Değerlendirilmesi

Bilgen Coşkun, Metin Vural, Tuna Mut, Gökhan Ertaş, Aslıhan Onay, Sergin Akpek, Tarık Esen, İzzet Rozanes
10:02-10:09 SS – 12

Prostat karsinomlu hastalarda radyoterapiye bağlı yan etkileri azaltan girişimsel radyolojik yöntem: hidrojel enjeksiyonu. İlk tecrübeler

Mehmet Fatih İnecikli, Sema Rakıcı, Mehmet Beyazal, Hakkı Uzun, Ahmet Şen, Yavuz Metin
10:09-10:16 SS – 13

Lenf nodu biyopsilerinde ince ve vakumlu iğne yöntemlerinin tanısal performanslarının karşılaştırılması: İlk sonuçlar

Deniz Özel, Tamer Aydın, Betül Duran Özel, Hakan Önder
10:16-10:23 SS – 14

Görüntüleme yöntemleri rehberliğinde lenfosellerin perkütan tedavisi

 Hasan Ali Durmaz
10:23-10:30 SS – 15

Ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi kılavuzluğunda yapılan perkütan transtorasik akciğer kesici iğne biyopsilerin tanı değeri ve komplikasyonları

Muhammet Arslan, Mustafa Reşorlu
10:30-10:37 SS – 16

Pulmoner nodullerde konvansiyonel ve floroskopik bt eşliğinde ince iğne biyopsi sonuçlarının karşılaştırılması; tek operatör tecrübesi

İsmail Okan Yıldırım, Semih Sağlık, Kaya Saraç
10:37-10:44 SS – 17

Meme kitlelerinde ultrasonografi eşliğinde tru-cut biyopsi: Klinik tecrübemiz

Çetin İmamoğlu, Fatma Gül İmamoğlu, Zehra Hilal Adıbelli, Ahmet Bayrak, Bilgin Kadri Arıbaş
10:44-10:51 SS – 18

Malign asit palyasyonunda tünelli peritoneal kateterizasyonun etkinlik ve güvenilirliğinin retrospektif olarak değerlendirilmesi

Ahmet Kaya, Ömer Fatih Nas, Cüneyt Erdoğan
10:51-10:58 SS – 19

Karaciğerin Gharbi tip 3 hidatik kistlerinde perkütan tedavi: 29 hastadaki sonuçlar

Güven Kahriman, Nevzat Özcan
10:58-11:05 SS – 20

Karaciger kist hidatik lezyonlarının perkütan tedavisinde skolosidal ve sklerozan ajan olarak alkol kullanılması: Tek merkez tedavi sonuçları

Süleyman Bakdık, Serdar Arslan, Fatih Öncü, İsmet Tolu,Mehmet Ali Eryılmaz
11:05-11:12 SS – 21

Yüksek risk nedeni ile opere edilemeyen akut kolesistitli olgularda perkütan kolesistostomi ile palyatif tedavi: 118 olgunun retrospektif çalışması

Oğuzhan Özdemir
12 MART 2017

SALON A

09:30-11:30 SIRADIŞI DURUMLAR…!, SIRADIŞI ÇÖZÜMLER…? İzzet Rozanes, Hasan Dinç
09:30-09:40 Komplike kist hidatikte alternatif bir çözüm; Tedaviye dirençli kistobiliyer fistüllerde, fistül ve kist kavitesinin embolizasyonu Rıdvan Pekçevik,Volkan Çakır, Ömür Ballı, Mehmet Serkan Gür
09:40-09:50 Rekürren rektus kılıf hematomu tedavisinde sıradışı tedavi yaklaşımı: USG eşliğinde direk ponksiyon ile epigastrik arter embolizasyonu Mehmet Semih Çakır, Nuri Özgür Kılıçkesmez, İlhan Nahit Mutlu
09:50-10:00 Balon anjioplastiye sekonder gelişen yüksek debili arteriovenöz fistülün transvenöz balon yardımlı transarterial koil embolizasyonu Mehmet Semih Çakır, Nuri Özgür Kılıçkesmez, İlhan Nahit Mutlu
10:00-10:10 Karaciğer nakli sonrasında gelişen komplikasyonlar sonucu intrahepatik safra yolları ile koledok arasında bağlantı kalmayan hastalarda TIPSS seti ve kaplı stent kullanarak tekrar bağlantı sağlanması Ali Özgen, Kamil Yalçın Polat, Ahmet Kargı, Serdar Aslan, Şerafettin Yazar, Ramazan Dönmez, İrfan Koruk
10:10-10:20 Total iliak oklüzyonun endovasküler tedavisinde migre olan stentin yönetimi  Hasan Ali Durmaz
10:20-10:30 Yüksek debili pial AVF endovasküler koil embolizasyon ile tedavisinde “balon çıpa tekniği” kullanımı Çağatay Andiç
10:30-10:40 Travmatik popliteal arteriovenöz fistül tedavisinde chimney tekniği ile endovasküler tedavi Murat Canyiğit
10:40-10:50 Tünelli diyaliz kateteri çıkartılması/değiştirilmesi sonrası sızıntı şeklindeki kanaması durdurulamayan hastalarda yeni bir teknik: Tünel ağzına tampon uygulamasıyla hemostaz sağlanması Kamil Gürel, Demet Ünal, Mustafa Hızal
10:50-11:00 Evar sonrası tip I ve tip II endoleak gelişen hastada trombin, glue ve koil kullanarak gerçekleştirilen kombine endovasküler tedavi Aysegül İdil Soylu, Fatih Uzunkaya
11:00-11:10 Serebral anevrizma koil embolizasyonu sırasında koilin kopması sonucu gelişen komplikasyonun yönetimi Bilen Hasan Onan, Tuğsan Hüseyin Ballı, Erol Hüseyin Aksungur, Hazal Selvi Öztoprak, Erol Akgül
12:00 KAPANIŞ